Сграда A – Етаж 3

Сграда A – Етаж 3
Апартамент A15 - СвободенАпартамент A16 - АнгажиранАпартамент A17 - АнгажиранАпартамент A18 - СвободенАпартамент A19 - СвободенАпартамент A20 - Свободен

Апартамент A15 - Свободен

Апартамент A16 - Ангажиран

Апартамент A17 - Ангажиран

Апартамент A18 - Свободен

Апартамент A19 - Свободен

Апартамент A20 - Свободен