ЗА ДИМЕЛ ИНВЕСТ

„ДИМЕЛ“ ЕООД, основана 1998г. е доказала се на пазара компания с основна дейност инвестиции и строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, административни, промишлени и обществени сгради и комуникациите към тях и изграждане на обекти за битови и обществени услуги.

Дружеството е специализирано в комплексното изпълнение на всички строително-монтажни дейности и управление на строителния процес, обхващащ пълния цикъл на проектиране и строителство.

Разполага с необходимата строителна техника за извършване на разнообразна по вид строителна дейност, съвременна офисна база и оптимален брой специалисти в ръководната, финансовата и строителната дейност. Строителството се извършва от подбрани по квалификация и професионални умения работници.

В изгражданите обекти влага съвременни висококачествени строителни материали и технологии, които са предпоставка за съкращаване сроковете за строителство. Фирмата разполага с богата складова наличност от кофражни системи.

“ДИМЕЛ” ЕООД е член на „Камара на строителте в България“ от 16.10.2003 г.

В бизнес политиката на „ДИМЕЛ“ ЕООД е залегнал приоритет за гъвкавост в развитието, на което се дължи и разнообразната дейност – изпълнение на строителни обекти чрез възлагане, инвестиционна дейност, арматурна заготовка, производство и др.

Работата в екип е ключът за постигане на набелязаните цели и утвърждаване на фирмата на строителния пазар. Главната задача в дейността на фирмата е удовлетворяване на изискванията на клиента.

Богатият опит от извършената досега разнообразна строителна дейност и доброто име на дружеството, го прави предпочитан и добър партньор в строителния бизнес и недвижимите имоти.